Obsługa płac

Simona Hudíková

Elee&Teree Foto-1586_Hudíková_Simona_edi

Potrafimy zapewnić pełnowartościowe zastępstwo w razie nieobecności którego z członków naszego zespołu i zawsze zagwarantować terminowe przygotowanie i wypłatę płac.

PAYROLL MANAGER

Potrafimy poprawnie prowadzić księgowość płac i sprawy kadrowe zgodnie z czeskimi i słowackimi przepisami.

Pomagamy klientom obniżyć całkowite koszty obsługi płac, rozwiążemy kwestię zastępstwa w przypadku księgowych zajmujących się płacami, gwarantujemy poufność danych osobowych i płacowych oraz zapewniamy obsługę płac zgodnie z aktualnymi przepisami. Spółka Harnol & Partners jest firmą o dużym doświadczeniu. Miesięcznie przygotowujemy płace dla około 40 klientów i co miesiąc obliczamy łącznie ponad 5 000 pasków wypłat zgodnie z przepisami czeskimi i słowackimi.

Klientom, którzy korzystają z naszej obsługi, zapewniamy także usługi doradcy podatkowego specjalizującego się w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia zdrowotnego i socjalnego. Częste zmiany ustawodawstwa dotyczącego płac i kadr wymagają nieustannej aktualizacji fachowej wiedzy. Dlatego nasi księgowi zajmujący się płacami pracują pod specjalistycznym nadzorem doradców podatkowych. Dzięki temu możemy zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie.

 

Zwracają się do nas przede wszystkim klienci, którzy potrzebują zapewnić obsługę płac i kadr w Republice Czeskiej i Słowackiej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jednolitych procesów i danych wyjściowych.

Nadzór doradcy podatkowego

Własny system online rejestracji czasu pracy

Doradztwo w zakresie płac i prawa pracy

Indywidualna parametryzacja procesów

Kompleksowa obsługa płac i dodatkowo

Kompleksowa obsługa płac i dodatkowo

  • Przejęcie obsługi czeskich/słowackich płac i kadr od obecnego dostawcy usług w tym zakresie, w dowolnym momencie w ciągu roku.

  • Kompleksowa obsługa płac i kadr (dla pracowników czeskich i zagranicznych) w oprogramowaniu kadrowo-płacowym DATACENTRUM lub w oprogramowaniu księgowym Helios ORANGE.

  • Wykonanie obowiązków ustawowych, związanych z podjęciem lub zakończeniem pracy przez pracownika.

  • Opracowanie danych wejściowych do rozliczenia płac w formacie umożliwiającym import do księgowego oprogramowania klienta.

  • Opracowanie rocznego rozliczenia podatków.

  • Raportowanie według indywidualnych wymogów klienta.

  • Wypełnianie wymaganych formularzy dla urzędu statystycznego, urzędu pracy i innych organów administracji państwowej.

  • Reprezentowanie podczas kontroli związanych z obsługą płac.

Zapewniamy kontakty z urzędami na podstawie pełnomocnictwa, bez konieczności udziału klienta: rejestracja pracowników i ich wyrejestrowanie, comiesięczne zestawienia, rozliczenia roczne itd. W razie potrzeby możemy przesyłać klientom kopie poszczególnych dokumentów.